dr. Dan Podjed

Znanstveni sodelavec na ZRC SAZU in izredni profesor na FF

Antropolog dr. Dan Podjed je višji znanstveni sodelavec v Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, svetovalec direktorja v Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani in izredni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je soustanovil Mrežo za aplikativno antropologijo Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) in jo vodil do leta 2018, zdaj pa ima v tej organizaciji funkcijo izvršnega svetovalca. Leta 2013 je zasnoval dogodek Why the World Needs Anthropologists, ki je postal osrednje evropsko stičišče aplikativne antropologije.