Tamara Valenčič

Strateška HRM svetovalka

Tamara Valenčič je strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter komuniciranja. Ima bogate izkušnje s povezovanjem dveh strok – HRM in komunikacij, ki jih združuje v oblikovanje in postavljanje organizacijskih kultur in sodobnih HRM strategij, ki temeljijo na učinkovitosti in vključevanju sodelavcev. Danes je samostojna svetovalka na področju strateškega HRMja ter dobra poznavalka visokotehnoloških okolij in specifik trga IT talentov. Je tudi aktivna članica, mentorica in predavateljica v številnih strokovnih združenjih in ustanoviteljica ter organizatorka srečanj skupine »HRM in the New World«, ki združuje preko 1800 HR strokovnjakov in drugih napredno mislečih ljudi.