Prof. dr. Zvezdan Pirtošek

Predstojnik Katedre za nevrologijo

Dr. med. Zvezdan Pirtošek je redni profesor in predstojnik Katedre za nevrologijo na Medicinski fakulteti. Je večletni predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Njegovo delo na področju demence je v slovenski znanosti pustilo velik pečat, za katerega mu je predsednik Republike Slovenije podelil tudi državno odličje Red zaslug. Eno izmed njegovih raziskovalnih področij je tudi kognitivna nevroznanost, ki preučuje delovanje možganov. Znanja kognitivne nevroznanosti se zadnja leta vedno bolj uporabljajo tudi na področju marketinga. Z njo spoznavamo miselne procese stranke, kar nam omogoča oblikovanje boljše marketinške strategije.