bio

Marin Čurković je ljubitelj digitalnega sveta, znamčenja, dizajna in nogometa. Je ustanovitelj podjetja AdScanner, ki se ukvarja z rešitvami usmerjenimi v večjo transparentnost, kontrolo in učinkovitost v televizijskem oglaševanju. Preko svojega delovanja poskušajo odgovoriti na tri pomembna vprašanja: Kdo oglašuje kaj, koliko in kdaj? Kaj gleda publik

Pomen uporabniške izkušnje na B2B trgu v primerjavi z B2B2C - kako AdScanner uporablja podatke za izboljšanje delovnih procesov tržnikov, telekomunikacijskih podjetij, agencij in izdajateljev televizijskih programov

Podatki lahko sprva izpadejo nejasni, neobvladljivi in pogosto celo zavajajoči in nam stvari olajšajo šele v prečiščeni obliki. Preko predavanja bomo dobili vpogled v različne uspešne primere, kako s pravilnim filtriranjem podatkov, njihovo vizualizacijo, vodenjem in svetovanjem gradimo uspešne B2B kot tudi B2B2C odnose.