Organizator konference fanfara 2019 je Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije - ŠSDMS (v imenu Društva za marketing Slovenije - DMS).

PRIJAVA NA KONFERENCO

Prijava na konferenco mora biti oddana prek spletnega obrazca ali prek e-pošte. Prijava prek spletnega obrazca je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo. S prijavo se strinjate, da vas organizator kontaktira po elektronski pošti za obveščanje o dogodku.

Skrajni rok za morebitno odjavo je štiri delovne dni pred dogodkom. Odjava mora biti pisna. Če se boste odjavili tri delovne dni pred dogodkom, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 % kotizacije, pri poznejši odjavi ali v primeru, da odjave niste poslali, pa v celoti. V primeru pozne odjave oz. neudeležbe na dogodku iz drugih razlogov je udeleženec dolžan poravnati kotizacijo v celoti oziroma se že plačana kotizacija v celoti zadrži.

Dolžnost obiskovalca je, da si pred dogodkom natisne svojo vstopnico oziroma potrdilo o nakupu. Prav tako je obiskovalec ob registraciji na dogodku dolžan predložiti identifikacijski dokument. Vstopnice so vezane na osebo in niso prenosljive.

KOTIZACIJA

Višina kotizacije (in kaj vključuje) je objavljena na spletni strani konference. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Višina kotizacije za zgodnjo prijavo velja samo ob pogoju plačila računa v standardnem plačilnem roku 8 koledarskih dni.

Cene kotizacije se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

PROGRAM KONFERENCE

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa in govorcev ter odpoved dogodka, kadarkoli brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi dogodka bodo po elektronski pošti obveščeni vsi kupci kart in kupnina bo v celoti povrnjena. Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo organizator posebej označil in napovedal vnaprej v vseh javnih objavah programa (na tiskanem vabilu, na spletni strani, na urniku dogodka …).

Organizator si pridržuje pravice do prepovedi vstopa ali zahtevi po zapustitvi dogodka določeni osebi na podlagi neprimernega vedenja po lastni presoji članov organizacijske ekipe ali vseh, ki delujejo v pod organizatorjevo avtoriteto.

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE DOGODKA

Z registracijo na dogodku vsi obiskovalci soglašajo, da sme organizator uporabiti fotografije ter avdio in video vsebine, ki bi morebiti prikazovale obiskovalce. Organizator si pridržuje pravico do uporabe teh materialov za promocijske namene, objave v medijih in na spletu, v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Obiskovalci se odrečejo uveljavljenja kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic, ki zadevajo njihovo omembo ali podobnost. Obiskovalci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala z objavo materialov, kjer so obiskovalci omenjeni ali prikazani.  

Obiskovalci se dogodka udeležujejo na lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane predmete ter za morebitne poškodbe, do katerih bi prišlo na dogodku

Obiskovalci nimajo dovoljenja za avdio ali video zajemanje katerega koli dela nastopa govorcev na dogodku. V kolikor obiskovalec želi pridobiti posebno dovoljenje, naj se v pisni zahtevi obrne na organizatorja.

Ekipa Študentske sekcije DMS in fanfare 2019